Quy trình xử lý khiếu nại - Swemag
Loading...

Quy trình xử lý khiếu nại

Xử lý khiếu nại

Bất kỳ mọi tranh cãi, khiếu nại hay vấn đề xảy ra trong quá trình sử dụng dịch vụ  sẽ được giải quyết dựa theo Điều khoản và Quy định của Swememo.

Quy trình tiếp nhận

Người sử dụng thông báo cho Swememo bằng 1 trong 3 cách bên dưới và cung cấp đầy đủ thông tin liên hệ cá nhân để cho chúng tôi tiện việc liên hệ lại. Nếu sau 72 giờ bạn vẫn chưa nhận được phản hồi từ Swememo, vui lòng kiểm tra lại thao tác.

Thông tin liên hệ

Điền thông tin trực tuyến: Tại đây
Địa chỉ email: support@swememo.com
Điện thoại: 08.88.77.05.08

Thời gian giải quyết

Trong vòng 72 giờ làm việc kể từ lúc Swememo nhân được thông báo về vấn đề xảy ra.

Cách thức xử lý

Ưu tiên thương lượng, hòa giải giữa các bên để đạt được thỏa thuận chung.
Xử lý dựa theo Điều khoản và Quy định của Swememo.
Nếu vẫn không sắp xếp được vấn đề, sẽ đưa ra trọng tài/tòa án theo Luật bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam.